بــاشگاه


مشتریــــان


آرمیتـــــــــــاژباشگاه مشتریان آرمیتاژ با هدف افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتریان بنا شده است تا با حضور و همراهی فروشگاه ها گامی نو در مشتری مداری برداشته و همواره پیشتاز در این عرصه باشد.

نحوه عضویت

سطح مشکی

مشکی چهارمین سطح باشگاه مشتریان آرمیتاژ است با رسیدن به ٧٠٠٠ امتیاز آرمیتاژ کارت مشکی را دریافت می کنید. این کارت بالاترین سطح در باشگاه مشتریان آرمیتاژ است که خدمات مخصوص این سطح را شامل می شود :

 • 1. جشن تولد ویژه در کافه رستوران آرمیتاژ و دعوت از خانواده
 • 2. یکبار استفاده رایگان از CIP پروازهای خارجی
 • 3. استفاده از سالن تندرستی و سلامت VIP به ارزش 5.000.000 ریال
 • 4. شارژ کارت باشگاه به میزان 2.000.000 ریال جهت استفاده رایگان از پارکینگ

سطح مشکی

مشکی چهارمین سطح باشگاه مشتریان آرمیتاژ است با رسیدن به ٧٠٠٠ امتیاز آرمیتاژ کارت مشکی را دریافت می کنید. این کارت بالاترین سطح در باشگاه مشتریان آرمیتاژ است که خدمات مخصوص این سطح را شامل می شود :

 • 1. جشن تولد ویژه در کافه رستوران آرمیتاژ و دعوت از خانواده
 • 2. یکبار استفاده رایگان از CIP پروازهای خارجی
 • 3. استفاده از سالن تندرستی و سلامت VIP به ارزش 5.000.000 ریال
 • 4. شارژ کارت باشگاه به میزان 2.000.000 ریال جهت استفاده رایگان از پارکینگ

نحوه عضویت در


باشگاه مشتریان


با مراجعه به کانتر باشگاه مشتریان در برج آرمیتاژ طبقه ١+ و یا در فروشگاه های عضو فرم درخواست عضویت خود را پر نمایید.

 • در هر خرید اعتبارها و امتیازهای آرمیتاژی کسب کنید.

 • تا سقف اعتبارهای آرمیتاژی خود بدون پرداخت مبلغ خرید نمایید.

 • از زمانی که به ٥٠٠ امتیاز برسید به قرعه کشی سفر با کشتی کروز راه پیدا می کنید.

 • با کسب امتیازات بیشتر به رویدادهای جذاب و خصوصی دعوت خواهید شد.

 • اعضای فعال باشگاه مشتریان آرمیتاژ از خدمات ویژه باشگاه برخوردار خواهند شد.

دانلود اپلیکیشن آرمیتاژ