حضور امین حیایی و حمید نعمت الله در پردیس سینمایی گلشن