ورودی ویژه پل هفت تیر

ورودی ویژه پل هفت تیر

طراحان برج علاوه‌بر اینکه در طراحی سازه و بنا تمامی استانداردهای روز دنیا را رعایت کرده‌اند تا برجی در خور مشهد مقدس و ایران سرفراز طراحی کنند. همواره این را نیز مدنظر داشته‌اتد که این برج به یکی از جاذبه‌های اصلی شرق کشور نیز تبدیل شود. ورودی ویژه از طریق پل ارتباطی خیابان هفتم تیر به طبقه دوم عریض‌ترین پلی است که تاکنون با این منظور طراحی شده است. این پل در عین اینکه یک دسترسی عمومی به مرکز تجاری برج است کاربری‌های ویژه‌ای نیز دارد..

امکانات ویژه

باشگاه مشتریان آرمیتاژ