دفتر پیشخوان

دفتر پیشخوان

ارسال و دریافت مراسلات و بسته‌های پستی برای همه شرکت‌ها و مشاغل یکی از کارهای همیشگی و تأثیرگذار در مدیریت زمان است. باجه پستی برج خدمات ویژه‌ای را به مالکان برج ارائه خواهد داد:
• ارسال و دریافت بسته‌های پستی به‌صورت VIP برای مالکان
• ارائه خدمات مرتبط با پست برای مالکان
• ارائه خدمات ارسال بسته‌های خاص مانند کارت‌های تبریک کارت‌های دعوت، بروشور، کاتالوگ و امثال آن
• انجام کلیه امور الکترونیکی

امکانات ویژه

باشگاه مشتریان آرمیتاژ