برگزاری رویداد تداکس (TEDx) آنلاین معماری در مشهد

برای نخستین بار و به مناسبت روز معمار اولین رویداد تداکس (TEDx) معماری به صورت مجازی در برج تجاری اداری آرمیتاژ گلشن برگزار شد.


ارتباط با تیم پشتیبانی

از طریق شماره تماس
+98 51 94119000
30006215 سیستم دریافت پیامک
پست الکترونیکی
info@armitajmall.com