مرکز خدمات اداری

مرکز خدمات اداری

ارائه خدمات اداری در بخش‌های سالن‌های کنفرانس و اتاق‌های شیشه‌ای گفتگو، به‌عنوان یک خدمت خاص در اختیار مخاطبین مجموعه قرار می‌گیرد.

امکانات ویژه

باشگاه مشتریان آرمیتاژ