ارائه خدمات اینترنتی و IT

ارائه خدمات اینترنتی و IT

استفاده از اینترنت مطمئن و همیشه در دسترس یکی از دغدغه‌های همه صاحبان کسب و کار در ایران است. طراحان برج برای حل این موضوع برای همیشه تمامی امکانات و تجهیزات مورد نظر برای استقرار پهنای باند ویژه اینترنت را به برج فراهم کرده‌اند. از این طریق مالکان واحدها از انجام هزینه سخت‌افزاری برای دریافت پهنای باند از خارج به داخل واحد را نخواهند داشت و مدیریت برج ارائه این سرویس را به انضمام خدمات پشتیبانی 24 ساعته به‌عهده خواهد داشت.

امکانات ویژه

باشگاه مشتریان آرمیتاژ