جشن تولد ستاره اسکندری در پردیس سینمایی گلشن

جشن تولد ستاره اسکندری با حضور چهره‌های سینمایی در پردیس سینمایی گلشن برگزار شد.


ارتباط با تیم پشتیبانی

از طریق شماره تماس
+98 51 94119000
30006215 سیستم دریافت پیامک
پست الکترونیکی
info@armitajmall.com