محسن کیایی در پردیس سینمایی گلشن

پردیس سینمایی گلشن در اکران مردمی فیلم آستیگمات میزبان محسن کیایی بود.


ارتباط با تیم پشتیبانی

از طریق شماره تماس
+98 51 94119000
30006215 سیستم دریافت پیامک
پست الکترونیکی
info@armitajmall.com