فرماندار مشهد در بازدید از آرمیتاژ مطرح کرد: وجود «آرمیتاژ» باعث افتخار است

معاون استاندار و فرماندار مشهد گفت: وجود مراکز و مجتمع‌های تجاری همچون آرمیتاژ برای شهر باعث افتخار است.


ارتباط با تیم پشتیبانی

از طریق شماره تماس
+98 51 94119000
30006215 سیستم دریافت پیامک
پست الکترونیکی
info@armitajmall.com